Škola

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UČITEL/KA ZŠ 1.stupeň

Provozujeme první stupeň ZŠ v centru města Písek.

Přijímáme žáky do všech ročníků (pouze 1 nový žák na ročník).

Přijímáme cizojazyčné děti. Umožňujeme distanční vzdělávání.

 

Jak vypadá výuka?

Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.

Co si přejí děti

Učit se dle individuálních potřeb, aktuálního stupně schopností a „dostávat tak správné úkoly ve správnou dobu“

Pracovat samostatně či ve skupině dle vlastního výběru a dohody

Přijít do školy s vlastními představami, jak by si chtěly rozdělit práci v daný den v rámci individuálního týdenního plánu

Pracovat v klidném prostředí (i venku) a uvolněné atmosféře

Učit se v souvislostech a všemi smysly

Mít možnost sebehodnocení (nepoužíváme známky)

Co si přejí rodiče

Mít sebevědomé, zodpovědné, spokojené, šťastné, kreativní dítě, které rádo chodí do školy, učí se, poznává, objevuje, spolupracuje s ostatními

Spolupráci školy s externími odborníky z různých oborů

Úzká spolupráce učitelů s rodiči

Zohlednit individualitu dítěte

Zdravé stravování

Omezení srovnávání a soutěživosti

Jak na to jdeme?

V roce 2021-22 jsme realizovali projekt ŠABLONY III – ZŠ FAZOLE
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018020, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení a zkvalitnění výuky v Základní škole Fazole, z. ú.
Celková výše podpory: 208 611 Kč.

Základní informace, otázky

Výroční-zpráva-2021_2022

Tisková zpráva 14.3.2019

výpis z rejstříku škol

Kde škola sídlí?
V příštích 3 letech bude škola provozovat svou činnost v ulici Karlova na velkém náměstí v centru Písku.

Kolik dětí je ve třídě?
Pro školní rok 2022/23 je kapacita školy 54 dětí. Budou v provozu 3 třídy. V prvním trojročí působí učitel 1.stupně a asistent pedagoga. Na některé předměty mají děti druhého pedagoga.

Vyučujete jazyky? 
Paní učitelka Petra Fajnorová  se věnuje mnoho let výuce Anglického jazyka. Pro Angličtinu je ve výuce každodenní prostor již od první třídy. Druhý jazyk – němčina- je nabídnut v případě zájmu v odpoledních hodinách formou kroužku.

Můžeme se přijít podívat? 
Ideální je domluvit si pozorování přímo ve výuce. Škola je umístěna v Karlově ulici č.p.111, Písek.  V Sedláčkově ulici zůstává sídlo provozovatele: ZŠ Fazole, zapsaný ústav.

Sedí děti v lavicích? Máte tělocvik?
Nejde o klasické frontální vyučování. Vzdělávání probíhá v blocích, kdy děti pracují na vybraném tématu samostatně či ve skupinách, za příznivého počasí i venku. Pohyb je dětem dopřáván každý den po obědě v okolí školy. V roce 2022/23 budeme chodit na tělocvik do Sokolovny.

Jednou za 3 roky absolvují děti plavecký kurz – příští kurz bude v roce 2024.

Jste zapsáni v rejstříku škol MŠMT?
Ano.  Pod číslem IZO: 181 104 288.

Kolik je školné?
Cena školného je 6.000 Kč měsíčně. Pro představu vám rádi ukážeme náklady. Je možné individuálně zažádat vedení o Sociální stipendium. Školné se hradí za 11 měsíců v roce. Nabízíme slevu pro druhé dítě v rodině. Školné se může zvýšit o 10% ročně.

Jak je škola otevřená? Kdo děti doprovází?

Škola je otevřená od 7:30 do 16:30.

Výuka probíhá od 8 hodin  hodin. Výuku vede Mgr. Petra Fajnorová. Obsahuje Český jazyk, matematiku, prvouku, Anglický jazyk. Pro čtvrtý a pátý ročník je zařazený blok informatiky, přírodovědy a vlastivědy s paní učitelkou Dvořákovou. Pro děti hovořící ukrajinsky či rusky je celou dobu výuky k dispozici také paní učitelka Mgr. Tatiana Dawidoff .

Po obědě a od 13.15 do 14.15 hodin chodí děti s družinou ven. Do 16.30 je v provozu školní družina. Ve úterý bude družina naplněna dramatickou činností.

V pondělí probíhá kroužek s Tatianou – Smart cooking. ve čtvrtek Dramatický kroužek s Bárou. Kapacita omezena na 8 dětí.

Družina je v provozu od 7.30 do 16.30.

Kontakty školy

Základní škola Fazole, z.ú., Karlova 111, Písek

IČO: 02034859

IZO: 181 104 288

ID datové schránky: bkysbid

Číslo účtu: 282079895/0300 (ČSOB)

Transparentní účet pro dary: 2302031274/2010 (Fio banka)

 www.fazole-pisek.cz

Sídlo ústavu: Sedláčkova 472/06, Písek 397 01

Ředitelka:

Mgr. Petra Fajnorová

zsfazole@gmail.com

Zřizovatel školy RC Fazole:
Barbora Brosková
Kancelář: barbora.broskova@zsfazole.cz
775 177 640

 

 

Mgr. Petra Fajnorová

ředitelka ZŠ Fazole

učitelka 1. stupně ZŠ
zkušená lektorka Anglického jazyka, Montessori pedagog AMS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michaela Dvořáková

absolvent VŠCHT Praha

Učitelka předmětů pro 4.a 5.ročník (matematika, informatika, angličtina, vlastivěda).

 

Mgr.Tatiana Davidoff

Učitelka předmětů pro 1.až 5.ročník.

Pedagogické a psychologické vzdělání na Ukrajině, uznané na UK v Praze.

Barbora Brosková

 asistentka pedagoga

ŠPP – školní poradenské pracoviště

koordinátor ŠPP Mgr.Petra Fajnorová

Smyslem ŠPP je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérního poradenství pro žáky.

Konzultační hodiny ŠPP: druhé úterý v měsíci 15.30- 16.30 (v době pandemie pouze po předchozí domluvě telefonicky).

V případě dotazů na školní poradenské pracoviště se obraťte na tuto adresu:

rcfazole@gmail.com

Zápis 2022/23 – v každém ročníku nabízíme 1 volné místo, přijímáme také děti hovořící pouze ukrajinsky či rusky (je možné žádat o sociální stipendium).

Nabízíme INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy podle § 41 školského zákona. vhodné například pro  žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí.

Rozhodující kriterium pro přijetí žáka je soulad rodičů a školy s výchovně vzdělávacím přístupem školy. Součástí přijímacího řízení je pozorování rodičů ve třídě a týdenní stáž žáka ve škole během dubna (letos pravděpodobně nebude možné realizovat). Celková kapacita žáků pro příští školní rok bude 26 žáků ve sloučeném 1.-5.ročníku. velmi pravděpodobné je rozdělení do dvou tříd po 12ti dětech podle trojročí. Do prvního ročníku může být přijato maximálně 6 žáků.

Příjem žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce Žádost-o-přijetí-dítěte_ZSF . Postup podání přihlášky najdete v Kriteriích pro přijetí.

V případě, že bude třeba vybrat mezi uchazeči v budoucím prvním ročníku, bude přednostně přijat uchazeč, jehož sourozenec se již vzdělává na naší škole či dochází do DS Fazolka na předškolní přípravu.

kriteria ZSF

Výroční-zpráva-2021_2022.docx

Pro domluvení pozorování rodičů použijte email zsfazole@gmail.com

Zadost_odklad_dochazky