Škola

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UČITEL/KA ZŠ 1.-2.stupeň

Jak vypadá výuka?

Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.

Co si přejí děti

Učit se dle individuálních potřeb, aktuálního stupně schopností a „dostávat tak správné úkoly ve správnou dobu“

Pracovat samostatně či ve skupině dle vlastního výběru a dohody

Přijít do školy s vlastními představami, jak by si chtěly rozdělit práci v daný den v rámci individuálního týdenního plánu

Pracovat v klidném prostředí (i venku) a uvolněné atmosféře

Učit se v souvislostech a všemi smysly

Mít možnost sebehodnocení (nepoužíváme známky)

Co si přejí rodiče

Mít sebevědomé, zodpovědné, spokojené, šťastné, kreativní dítě, které rádo chodí do školy, učí se, poznává, objevuje, spolupracuje s ostatními

Spolupráci školy s externími odborníky z různých oborů

Úzká spolupráce učitelů s rodiči

Zohlednit individualitu dítěte

Zdravé stravování

Omezení srovnávání a soutěživosti

Jak na to jdeme?

V roce 2021 realizujeme projekt ŠABLONY III – ZŠ FAZOLE
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018020, který je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení a zkvalitnění výuky v Základní škole Fazole, z. ú.
Celková výše podpory: 208 611 Kč.

Základní informace, otázky

Tisková zpráva 14.3.2019

výpis z rejstříku škol

Kde škola sídlí?
V příštích 3 letech bude škola provozovat svou činnost v ulici Karlova na velkém náměstí v centru Písku. Během 3 let se škola přesune do nových prostor v obci Kestřany, kde bude zázemí pro všechny ročníky základní školy, sportoviště, školní zahrada.

Kolik dětí je ve třídě?
Pro školní rok 2021/22 je kapacita 18 dětí. Během příštích 2 let se kapacita může zvednout na 24. Ve třídě působí učitel 1.stupně a asistent pedagoga. Na některé předměty mají děti druhého pedagoga.

Vyučujete jazyky? 
Paní učitelka Petra Fajnorová i Jana Koláříková se věnují mnoho let výuce Anglického jazyka. Pro Angličtinu je ve výuce každodenní prostor již od první třídy. Druhý jazyk bude nabídnut v případě zájmu v odpoledních hodinách.

Můžeme se přijít podívat? 
Ideální je domluvit si pozorování přímo ve výuce. Škola je umístěna v Karlově ulici č.p.111, Písek.  V Sedláčkově ulici zůstává sídlo provozovatele: ZŠ Fazole, zapsaný ústav. Nové prostory otevřeme v roce 2023 v Kestřanech u Písku.

Sedí děti v lavicích? Máte tělocvik?
Nejde o klasické frontální vyučování. Vzdělávání probíhá v blocích, kdy děti pracují na vybraném tématu samostatně či ve skupinách, za příznivého počasí i venku. Pohyb je dětem dopřáván každý den po obědě v okolí školy.

Tělocvik je formou odpoledního bloku.  Po dobu distanční výuky není realizován. Cvičíme v pronajatých prostorách v  LEZETOPU (jedenkrát měsíčně) a Nitrobloku. Jednou za 3 roky absolvují děti plavecký kurz – nyní na podzim 2021. Součástí TV je Joga v Nitrobloku..

Jste zapsáni v rejstříku škol MŠMT?
Ano. Žádost o zápis schválilo město Písek, Jihočeský kraj i MŠMT pod číslem IZO: 181 104 288.

Kolik je školné?
Cena školného je 5 500 Kč měsíčně a zahrnuje také odpolední výukový blok 13.00-14.30. Pro představu vám rádi ukážeme náklady. Je možné individuálně zažádat vedení o Sociální stipendium. Školné se hradí za 11 měsíců v roce. Nabízíme slevu pro druhé dítě v rodině. Školné se může zvýšit o 10% ročně.

Jak je škola otevřená? Kdo děti doprovází?

Škola je otevřená od 7:30 do 16:30.

Výuka probíhá od 8 hodin do 12.30 hodin. Dopolední výuku vede Mgr. Petra Fajnorová. Obsahuje Český jazyk, matematiku, přírodovědu a vlastivědu/prvouku, Anglický jazyk, pro čtvrtý ročník je zařazený blok informatiky. Po obědě probíhají odpolední bloky pro 2.-4. ročník pod vedením Petry Fajnorové a Jany Koláříkové (dramatická výchova, hudební výchova,  tělesná výchova, pracovní výchova, angličtina a literatura). Od 13 do 15 hodin chodí děti často na výuku ven. Do 16.30 je v provozu školní družina s vychovatelkou Petrou Hodinovou.

Volitelné předměty:

Informatika – je primárně určena pro 4. ročník, pro 3. ročník je volitelná.

Kroužky:

Ve středu od 14:00 probíhá kreativní kroužek pod vedením Jany Koláříkové (upcycling, fimohraní, šperky, doplňky, práce se zajímavými materiály)

Družina:

Družina je v provozu od 7.30 do 16.30.

Kontakty školy

Základní škola Fazole, z.ú., Karlova 111, Písek

IČO: 02034859

IZO: 181 104 288

Číslo účtu: 282079895/0300 (ČSOB)

Transparentní účet pro dary: 2302031274/2010 (Fio banka)

 www.fazole-pisek.cz

Sídlo ústavu: Sedláčkova 472/06, Písek 397 01

Ředitelka:

Bc.Jana Koláříková

jana.kolarikova@zsfazole.cz

Zřizovatel školy RC Fazole:
Barbora Brosková
Kancelář: barbora.broskova@zsfazole.cz
775 177 640

Barbora Brosková

asistentka pedagoga

Mgr. Petra Fajnorová

učitelka 1. stupně ZŠ
zkušená lektorka Anglického jazyka, Montessori pedagog AMS

Mgr. Petra Hodinová

vychovatelka ve školní družině
Absolventka bohemistiky

ŠPP – školní poradenské pracoviště

koordinátor ŠPP

Smyslem ŠPP je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérního poradenství pro žáky.

Konzultační hodiny ŠPP: druhé úterý v měsíci 15.30- 16.30 (v době pandemie pouze po předchozí domluvě telefonicky).

V případě dotazů na školní poradenské pracoviště se obraťte na tuto adresu:

jana.kolarikova@zsfazole.cz

Zápis 2022/23

Rozhodující kriterium pro přijetí žáka je soulad rodičů a školy s výchovně vzdělávacím přístupem školy. Součástí přijímacího řízení je pozorování rodičů ve třídě a týdenní stáž žáka ve škole během dubna (letos pravděpodobně nebude možné realizovat). Celková kapacita žáků pro příští školní rok bude 24 žáků ve sloučeném 1.-5.ročníku. velmi pravděpodobné je rozdělení do dvou tříd po 12ti dětech podle trojročí. Do prvního ročníku může být přijato maximálně 6 žáků.

Příjem žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce Žádost-o-přijetí-dítěte-2021_ZSF   bude realizován v rozmezí                od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022. Postup podání přihlášky najdete v Kriteriích pro přijetí.

V případě, že bude třeba vybrat mezi uchazeči v budoucím prvním ročníku, bude přednostně přijat uchazeč, jehož sourozenec se již vzdělává na naší škole či dochází do DS Fazolka na předškolní přípravu.

kriteria 2021_22 ZSF

Po konzultacích online přes aplikaci Teams budete vyzváni k individuální schůzce s třídní paní učitelkou.  

Pro domluvení pozorování rodičů použijte email barbora.broskova@zsfazole.cz. 

Přijímáme také cizojazyčné děti.

Zadost_odklad_dochazky