DS Krumlov

Vyšník, DS Fazolka v Českém Krumlově

Od 8.února 2021. Kapacita 12 dětí.

Odpovědný vedoucí: Daniela Virágová
Adresa: Vyšný 8
Kapacita dětí: 12
Věk: 2,5 – 6 let (děti již odplenkované)
Pedagogika: prvky Montessori a lesní pedagogiky, (filosofie pedagogiky J.A.Komenského)

Charakteristika : rodinné prostředí, laskavý a respektující přístup, jasně nastavené hranice, legrace, vzdělávání úměrné věku, tvoření a výlety, poznávání přírody, učení
samostatnosti odpovídající vývojové fázi jedince.

Pobočka školičky je v budově bývalé školy a v nádherné lokalitě Starý Vyšný v těsném sousedství Naučné stezky Vyšenské kopce vedoucí Národní přírodní rezervací, která je jednou z nejcennějších území Jihočeského kraje. Momentálně vnitřní prostor školičky prochází stavebními úpravami a přípravou na otevření v únoru 2021.
S dětmi budeme hojně využívat i krásné okolní prostředí školky, jak k vycházkám a výletům, tak také k poznávání přírody. Naproti budově, kde má školička pronajatou místnost 100m2 je krásné hřiště pro děti. Děti budou mít bohatý program zaměřený na vzdělávání a rozvoj jejich osobnosti, tvoření, volnočasové aktivity, společné zpívání a následování tradic během roku, rozvoj sociálních dovedností. K dětem uplatňujeme respektující a laskavý přístup, avšak s jasně nastavenými hranicemi, v prostředí školičky se mohou cítit jako doma, malý počet dětí umožňuje individuální přístup a prima společenství.
Projekt Dětská skupina Fazolka – Krumlov, číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015138,, je podpořen z dotace Evropské unie, z operačního programu ESF Zaměstnanost. Projekt podporuje místa v dětské skupině pro 12 dětí.

Otevřeno: Po – Pát 8.30 – 15.30. Možnost ranní a odpolední družinky: 7,30 – 8.30 / 15.30 – 16.30

Daniela Virágová
Vedoucí pobočky, průvodce

S dětmi a pedagogy pracuji již od mých 18 let jako lektor výukových programů a lekcí
na rozvoj jemné a hrubé motoriky, průvodce v Montessori školkách, asistent pro děti ve
Škole hrou, lektor pro pedagogy, vývojář vzdělávacích programů a projektů pro děti,
vedoucí mezinárodního vzdělávacího projektu pro školy.
Odjakživa mne zajímaly další možnosti přístupu k dětem a vzdělávání. Oslovuje mne
filosofie a odkaz J.A.Komenského, Montessori a Lesní pedagogika, je mi blízká i
Waldorská a Intuitivní pedagogika. Podstatný je pro mne rovnocenný a respektující
přístup k dětem a jejich potenciálu (daru, vlohy), se kterým se na svět narodily.
Jsem certifikovaný Montessori průvodce AMI 0 – 3 roky, absolvent Montessori AMS 3 –
6 let, certifikovaný lektor Moudrého hraní 0 – 5, DiS předškolní a volnočasové
pedagogiky, absolvent kurzů Kritického myšlení, Respektovat a být respektován, atd.
Jsem maminkou 8 letého velmi aktivního, tvořivého a energického chlapce.
Mám zkušenost s dětmi s ADHD a Aspergrovým syndromem.
Školkovné

měsíčně za plnou docházku 5 dní v týdnu 3 500,- (možnost kratší docházky).
Bližší info na emailu.

V případě zájmu kontaktujte :

Daniela Virágová
Vyšník, DS Fazolka
Vyšný 8, Český Krumlov
vysnikdsfazolka@gmail.com
Tel: 736 246 579

FACEBOOK Vyšník  https://www.facebook.com/VysnikDS

PODROBNOSTI O PROJEKTU

Anotace Projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015138
  • Název: DS Fazolka
  • Harmonogram realizace: 1.8.2020-31.12.2020- vybudování DS pro 12 dětí v Českém Krumlově,   1.1.2021 zahájení provozu dětské skupiny, ukončení podpory 31.7.2022
  • Forma dětské skupiny:  veřejná
  • Specifický cíl: 03.1.51.1 Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  • Výzva: Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu

Toto zařízení budujeme díky podpoře z ESF projektu DS Fazolka. Máme podporu města Český Krumlov. Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20-49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v Písku a okolí. Hlavním cílem projektu je zlepšit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.