Skutečně zdravá škola

Jarmark ve Fazoli

28. 11. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci jsme jarmark zmenšili na dodávku poslední zeleniny od našeho úžasného dodavatele BIO zeleniny z Olešné.

Bedýnky, dýně a česnek si rodiče s dětmi rozebrali již samy, a radost z nich sdílíme při svačinách.

Těšíme se opět na jaro, až nám z Olešné opět začnu vozit zeleninu.

Kvalita je totiž úplně jasná. Prostě lahůdka.

Na Jaře, kdy budeme moci akci uspořádat venku, plánujeme jarmark nejen dodavatelů, ale i našich dětí a rodičů.

Celý článek

Pečení vánoček s Lenkou

16. 12. 2020

Dnes jsem měla možnost pracovat s dětmi z naší Fazolky. Naší proto, že Fazolku navštěvuje syn Radim a před rokem byla v tuto dobu ve Fazolce i dcera Elena.
A co bylo konkrétně na programu?
Nejprve děti hádaly z čeho se skládá těsto na vánočku a co vše se při přípravě těsta používá. Veškeré suroviny si děti prohlédly, osahaly a hlavně ochutnaly! Teda droždí neochutnal nikdo. A to ani můj syn Radimek 🙂 Prý ho ráno snědl už dost 🙂 Byl to totiž právě on, kdo dětem těsto ráno připravil.
A šlo se na věc. Dětem jsem postupně rozdávala malé kousky těsta a oni si vytvářely kuličky. Dohodli jsme se, že plést budeme ze 3 pramenů, hadů.
Některé děti byly velmi zručné a had pro ně nebyl problém. Jiné potřebovaly trochu pomoct. Tak jsem pomohla já či jsem požádala ty, co už to měly, ať pomohou ostatním. Děti si je nazdobily dle své libosti. A jaké nádhery se nám povedly vidíte na fotografiích 🙂
Během práce s těstem jsem dětem vyprávěla příběh „Jak vánočka přišla na štědrovečerní stůl“ a také co vyznačuje právě vánočka – „Ježíška“. Věděli jste to, že rozinky jsou oči Ježíška a pletenec symbolizuje plenky, do kterých byl Ježíšek zavinut? Vaše děti už ten příběh znají 🙂 a když už bylo téma Ježíšek, povídali jsme si o tom, kdy nás navštěvuje a kdy my jeho.
A když bylo s oběma skupinkami hotovo, nabídla jsem pletení vánočky ze 6 pramenů paním učitelkám 🙂 A jak nám to šlo! 🙂
Děkuji za krásné chvíle s dětmi, bylo mi radostí s nimi pracovat! 🙂

Krásný adventní čas,
Lenka Pokorná
maminka Radimka a Elenky
lektorka kurzů vaření
výživová poradkyně
 
Celý článek

Zdravá rodina 12.6. od 14.00

29. 04. 2019

Pozvánka na Festival rodiny…zdravá rodina

Setkání na zahradě Fazole k oslavě rodiny, workshop zdravého stravování , tvorba občerstvení s dětmi. Pozvat můžete také širší rodinu či známé.

Od 14.30 hodin začne pohodové odpoledne, od 15.30 se rodiče můžou inspirovat na workshopu, s dětmi budeme mezitím společně vařit a péct. Celá akce skončí cca v 18 hodin.

V rámci akce https://www.festivalrodiny.cz/.

Setkání s Ing.Lenkou Pokornou, specialistkou na výživu dětí, pozvánka zde- 6.6.

Celý článek

Týden s prarodiči na školní zahradě

26. 03. 2019

V úterý 7.května proběhne tradiční setkání při tvorbě zahrady. Zahradu jsme letos rozšířili, udělali nové ploty, z projektu SZŠ získali nový kompostér. Nyní máme na zahradě hromadu černé hlíny, větve z prořezané jabloně a nápady na výběh pro slepice a nové záhonky. Co všechno se na jaře podaří?

Od září také zahájíme výuku v nové ZŠ Fazole, která bude obhospodařovat vlastní zahradu. Právě děti z nultého ročníku samy rozjely projekt Slepice. Začalo to nenápadně: jakého si pořídíme do školky mazlíčka? Ve školce máme dva šneky, škola jde dál. Už se nemůžeme dočkat hebkého peří našich nových kamarádek.

Doufáme, že se v úterý podaří udělat kus práce a kdo ví, třeba nás krásné počasí a radost z práce inspiruje k pokračování ve sváteční den 8.5.!!!

Celý článek

Tisková zpráva – Zápis ZŠ s Montessori pedagogikou v Písku do rejstříku MŠMT

13. 03. 2019

Vážení,

s radostí oznamujeme, že MŠMT vyhovělo naší žádosti o zápis ZŠ Fazole,z.ú..Od 1.9.2019 budeme provozovat sloučenou 1.až 3.třídu podle školního vzdělávacího programu s Montessori pedagogikou.
Role učitele v Montessori pedagogice je postavena na nenápadném vedení a taktní pomoci. To vyjadřuje i motto Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Postupuje se od konkrétního k abstraktnímu a pro jednotlivé okruhy se využívají speciálně vyvinuté pomůcky. Tyto pomůcky usnadňují pochopení nových jevů, ale také zásadní měrou přispívají k hlubšímu a trvalejšímu uchování nově nabytých zkušeností a vědomostí. K výuce využíváme také školní zahradu a exkurze. Je možné domluvit si náhled ve školní třídě, která je již plně vybavena a probíhá zde výuka nultého ročníku.

Tým pedagogů provozuje předškolní nultou třídu již v tomto školním roce.
Paní ředitelka Mgr. Jana Rohová má dlouholetou praxi na ZŠ, věnuje se metodám Hejného matematiky a genetického čtení.
V pondělí 25.3. od 16.00 budou mít rodiče možnost se s těmito metodami seznámit v RC Fazole. Paní učitelka první třídy bude Mgr. Petra Fajnorová, zkušená lektorka anglického jazyka se znalostí Montessori pedagogiky. Odpoledním učitelem bude Mgr. Lukáš Linha, pedagog volného času a dramatické výchovy.
Zřizovatelem školy je ZŠ Fazole, zapsaný ústav se sídlem v Sedláčkově ulici v Písku. Z důvodu nižšího počtu žáků ve třídě a speciálních pomůcek bude školné částečně hrazeno rodiči. Zápis se koná 10. a 11.4.2019.

Kapacita ZŠ bude pro první roky 30 žáků. Od září 2019 otevřeme jednu třídu pro 10 žáků, v září 2020 druhou třídu pro 10 žáků. Kapacita těchto tříd je již v podstatě naplněna zájemci z řad rodičů RC Fazole.z.s. V roce 2021,2022 budeme ZŠ rozšiřovat o sloučenou 3.-5. třídu. Můžeme předpokládat, že druhý stupeň bude otevřen od roku 2024. Pro provoz školy bude třeba upravit prostory ve vile 06 v Sedláčkově ulici.
Pokud by chtěl kdokoliv podpořit možnosti alternativního vzdělávání v Písku, budeme rádi za přispění, hlavně právě v oblasti budování nových prostor a v budoucnu při tvorbě druhého stupně.

ZŠ Fazole bude stejně jako současná Fazolka zapojena do programu Skutečně zdravá škola, který dbá o zdravé stravování, péči o zahradu a celkové povědomí o udržitelném rozvoji naší společnosti.

Zřizovatel: RC Fazole,z.s.,
Barbora Brosková
775177640

Kontakt: ZŠ Fazole,z.ú.
zsfazole@gmail.com
www.fazole-pisek.cz

Celý článek

Vánoce ve Fazoli

3. 12. 2018

Advent nás vábí ke zpěvu, povídání v kruhu, sdílení.
Vzpomínání na druhé a přání všeho dobrého.
Chceme si užít společnou slavnostní atmosféru očekávání slunce a nového roku.
Vynořily se nápady na různé způsoby prožití tohoto času.

Ve středu 5.12. si budeme vyprávět legendu o Mikulášovi, vzácném muži z dávných dob.
Děti dostanou zdravé balíčky místo svačinky.
Ve čtvrtek si půjdeme nasávat Vánoční atmosféru do města a vyrobit svíčky, sejdeme se rovnou před sladovnou.
Ve čtvrtek 13.12. se ponoříme do voňavého světa včelího úlu.
Ve čtvrtek 20.12.budeme chystat Fazolku na Vánoční besídku.
V pátek 21.12. se potkáme společně s rodiči, připravíme si občerstvení, zazpíváme společně koledy.
Pak už nás čekají velké zimní prázdniny.

Přejeme všem dětem i rodičům, aby načerpali hodně rodinné pohody a zažili mnoho společných chvil.

Lektorky z Fazolky a Fazole.
mikulas

Celý článek

Výlet na Farmu – zemědělské muzeum

18. 10. 2018

Zemědělské muzeum v Netěchovicích u Týna nad Vltavou nás naplnilo pohodou, zážitky i poznáním. Vstupné nám hradila Skutečně zdravá škola, což bylo velmi milé a k návštěvě nás rozhoupalo.

Přivítal nás krásně opravený statek s atmosférou čilého ruchu a práce. Děti lákalo vyzkoušet si stroje staré i novější. Žebřiňák, traktor, žentour. Pozorovat Tatry při práci na býčí farmě.

Na krásně rekonstruované půdě jsme si vyzkoušeli pěstování zrna od počátku – příprava hlíny, setí, sklízení, mlácení cepem, foukání plev, mletí na kamenném mlýnku, prosévání mouky. Někteří nemohli odolat a zrnka ochutnali již na půdě. V další části výstavy by se dalo ještě dlouho zkoumat, jak se vytváří máslo, lněné krtkovi kalhotky s kapsami a jak se včelaří, ale abychom se mohli na další téma plně soustředit, budeme muset přijet někdy znovu.

Po krátké přestávce v bezvadném dětském koutku, kde děti třídily plodiny a pečovaly o pletená kuřata a králíky v kotcích, jsme se přesunuli do sednice.

Zde jsme si uhnětli těsto z mouky, sádla, mléka a máku a připravili si sami chlebové placky, které nám poté paní průvodkyně upekla. Po obědě se děti rozběhly na balíky sena, skákali přes mezery, schovávali se a házeli senem na všechny strany. Bylo hezké děti pozorovat při takové hře, kterou již dnes mají málokde možnost zažít.

Před odjezdem jsme ještě navštívili další zvířata, která na statku žijí. Kozy, býky, slepice a králíky.

Než jsme nastoupili na cestu zpět do autobusu, museli jsme zkontrolovat, jestli nám nekouká sláma z bot.

 

 

Celý článek

Obrázky z naší školy

10. 10. 2018

Školní třídu vylepšujeme každý den. Přidáváme, co nás právě zajímá. Počítáme a nakupujeme. Sklízíme jablka, stavíme plot. Pozorujeme životní cyklus hmyzu.

Přinášíme Vám několik fotek z prvního měsíce. Září.

   

Celý článek

Japonský den

10. 10. 2018

  1. září 2018

Toto dopoledne jsme pojali trochu netradičně, tedy v japonském stylu. Inspirovali nás naše děti, které občas zavádějí do školky znaky z jiných kultur. Například zde to bylo sezení na židli v tureckém sedu a nápad byl na světě!

Maminka Barbora Ratajová studovala a žila nějaký čas v Japonsku, a tak jsme se s ní domluvily a ona si připravila program pro děti na celé dopoledne.

Ráno děti zkoušely držet hůlky a přendavat s nimi chomáčky vaty a dřevěné špalíčky. Následovalo prohlížení japonských knih a také krátká četba v japonštině. Děti si prohlédly jukatu, tedy lehké letní kimono, jež si vyzkoušela lektorka Veronika. A že jí to slušelo, viz foto! Děti si mohly vyzkoušet i japonské vějíře a boty geta. Takové trochu jiné dřeváky. Veronika nám přinesla na ukázku dvě krásně nevzrostlé bonsaje.

          

 

A co děti ochutnaly? Na svačinku to byli rýžové hnětenky onigiri s řasou nori. Na oběd bylo velmi populární jídlo mezi japonskými dětmi – Kare raisu. Je to rýže se zeleninovým kari. Toto jídlo se i v Japonsku jí lžící a děti ho zpravidla milují! Bylo tomu tak i v naší Fazolce.

Díky moc Báro!

 

Sepsala Lenka Pokorná, maminka/ koordinátorka a lektorka programu Skutečně zdravá škola

Celý článek

Den na farmě – Zemědělské muzeum 11.10.

2. 10. 2018

Zveme všechny děti z celé Fazolky i Fazole na společný výlet. Pojedeme vlastním AUTOBUSEM až na místo statku Jihočeského muzea – Netěchovice u Veselí nad Lužnicí.

Odjezd od Fazolky v 9.00, příjezd okolo 15 hodiny.

Co nás čeká?    Zážitkový program Obilí

Naučíme se vymlátit obilí cepem, vyčistit ho na čisticím mlýnku a ručně si nameleme mouku, ze které pak upečeme vynikající placky vonící prázdninami u babičky.

Agrohopsárium plné sena a prolézaček z balíků slámy

Dětský agrokoutek s traktory, hospodářskými zvířátky, stavebnicemi, knížkami a obřími polštáři.

Výlet je podpořen z projektu Skutečně zdravá škola. Platíme pouze autobus 100Kč na osobu.

Prosím všechny o potvrzení účasti. Potřebujeme vědět, kolika maminkám se sourozenci můžeme výlet nabídnout.

Myslím, že výlet bude pro děti velkým zážitkem.

Celý článek