Škola

Učení chápeme jako spontánní a nepřetržitou lidskou aktivitu – dítě chce a potřebuje poznávat svět kolem sebe.

Provozujeme ZŠ a družinu v centru města Písek.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 7.2.2024

Jak podpořit potenciál dětství – principy Montessori

Přijímáme žáky do 1. až 3. ročníku.

Individuální vzdělávání na naší škole podporujeme. Pokud se pro něj rozhodnete, rádi Vám vyjdeme vstříc.

www.fazole-pisek.cz/novinky

Jak vypadá výuka?

Připraveným prostředím a s respektem k individuálnímu tempu umožňujeme každému dosažení jeho osobního maxima.

Co si přejí děti

Učit se dle individuálních potřeb, aktuálního stupně schopností a „dostávat tak správné úkoly ve správnou dobu“

Pracovat samostatně či ve skupině dle vlastního výběru a dohody

Přijít do školy s vlastními představami, jak by si chtěly rozdělit práci v daný den v rámci individuálního týdenního plánu

Pracovat v klidném prostředí (i venku) a uvolněné atmosféře

Učit se v souvislostech a všemi smysly

Mít možnost sebehodnocení (nepoužíváme známky)

Co si přejí rodiče

Mít sebevědomé, zodpovědné, spokojené, šťastné, kreativní dítě, které rádo chodí do školy, učí se, poznává, objevuje, spolupracuje s ostatními.

Spolupráci školy s externími odborníky z různých oborů.

Úzká spolupráce učitelů s rodiči.

Zohlednit individualitu dítěte.

Omezení srovnávání a soutěživosti.

Jak na to jdeme?

Digitální technologie

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám poskytlo
dotaci z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení mobilních
digitálních technologií a podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj
informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

 

V roce 2023/2024 realizujeme projekt ŠABLONY – ZŠ FAZOLE
CZ.02.02.XX/00/22_002/0004118

Probíhá tandemová výuka. Ve třídách působí asistent pedagoga.

 

Základní informace, otázky, dokumenty

Výroční-zpráva-2022_2023.docx

Výsledovka_po_střediscích_dokladověZŠMŠMTJK2022_2023 (1)

kriteria 2023_24 ZSF

Výroční-zpráva-2021_2022

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ FAZOLE

Tisková zpráva 14.3.2019

výpis z rejstříku škol – založení

Kde škola sídlí?
V příštích 3 letech bude škola provozovat svou činnost v ulici Karlova na velkém náměstí v centru Písku.

Kolik dětí je ve třídě?
Pro školní rok 2024/25 je kapacita školy 54 dětí. Jsou v provozu 2 třídy. V prvním trojročí působí učitel 1.stupně a asistent pedagoga. Na některé předměty mají děti druhého pedagoga. Ve třídě je max. 20 dětí.   V druhém trojročí působí učitelé 1. a 2.stupně. Ve třídě je max. 20 dětí.

Vyučujete jazyky? 
Výuce Anglického jazyka se věnujeme od prvního ročníku.  V případě zájmu o druhý jazyk je možno začít formou kroužku ve spolupráci s paní učitelkou Janou Sládkovou, která sídlí ve stejné budově.

Můžeme se přijít podívat? 
Ideální je domluvit si pozorování přímo ve výuce na emailu rcfazole@gmail.com. Škola je umístěna v Karlově ulici č.p.111, Písek.

Sedí děti v lavicích? Máte tělocvik?
Nejde o klasické frontální vyučování. Vzdělávání probíhá v blocích, kdy děti pracují na vybraném tématu samostatně či ve skupinách, za příznivého počasí i venku. Pohyb je dětem dopřáván každý den po obědě v okolí školy. V roce 2023/24/25 chodíme na tělocvik do Sokolovny.

Jednou za 3 roky absolvují děti plavecký kurz – příští kurz bude v roce 2024.

Jste zapsáni v rejstříku škol MŠMT?
Ano.  Pod číslem IZO: 181 104 288.

Kolik je školné?
Cena školného je 6.600 Kč měsíčně. Pro představu vám rádi ukážeme náklady. Je možné individuálně zažádat vedení o Sociální stipendium. Školné se od 1.9.2024 hradí za 12 měsíců v roce. Nabízíme slevu pro druhé dítě v rodině. Školné se může zvýšit o 10% ročně či o výši inflace.

V režimu individuálního vzdělávání je cena 4.000kč za rok.

Jak je škola otevřená?

Výuka probíhá od 8 hodin  hodin. Na oběd docházíme do ZŠ Tylova.

Po obědě chodí děti s družinou ven. Do 16.30 je v provozu školní družina.

V úterý probíhá Dramatický kroužek s Bárou.

Družina je v provozu od 7.30 do 16.30.

Kontakty školy

Základní škola Fazole, z.ú., Karlova 111, Písek

IČO: 02034859

IZO: 181 104 288

ID datové schránky: bkysbid

Číslo účtu: 282079895/0300 (ČSOB)

Transparentní účet pro dary: 2302031274/2010 (Fio banka)

 www.zsfazole.cz

Sídlo ústavu: Sedláčkova 472/06, Písek 397 01

Ředitelka:

Mgr. Petra Fajnorová

zsfazole@gmail.com

Zakladatel školy: RC Fazole
předsedkyně Barbora Brosková
Kancelář: rcfazole@gmail.com
775 177 640

Mgr. Petra Fajnorová

ředitelka ZŠ Fazole

učitelka 1. stupně ZŠ, lektorka Anglického jazyka, Montessori pedagog AMS

 

 

 

 

Ing. Michaela Dvořáková

Třídní učitelka pro 2. trojročí ( MUNGO třída)

absolvent VŠCHT Praha, pedagogické studium na JČU

Učitelka předmětů pro 4.až 6.ročník (matematika, informatika, přírodověda, vlastivěda).

konzultační hodiny: úterý 8:00 – 9:00 a  čtvrtek 12:30 – 13:30
michaela.dvorakova@zsfazole.cz

 

Mgr. Petra Kadlecová

Učitelka předmětů pro 4. až 6.ročník Český jazyk.

Učitelka předmětů pro 1. až 6.ročník ( čeština, angličtina, výchovy).

konzultační hodiny: pondělí 10:20 – 11 a pátek 13:00 – 14:00
petra.kadlecova@zsfazole.cz

Mgr. Jan Gabriel

Učitel předmětů pro 1. až 6.ročník: Tělocvik

Třídní učitel  pro 1. trojročí ( LIMA ADZUKI třída )

konzultační hodiny :  pondělí 13:00 – 14:00

Barbora Brosková

 zakladatelka ZŠ Fazole, asistentka pedagoga ve druhém trojročí, barbora.broskova@zsfazole.cz

Renata Kováříková

 vychovatelka ZŠ Fazole, asistentka pedagoga v prvním trojročí, renata.kovarikova@zsfazole.cz

Kamila Zelenková

 administrátorka školy – kamila.zelenkova@zsfazole.cz, čtvrtek 8.30 až 11.30

 

 

ŠPP – školní poradenské pracoviště

koordinátor ŠPP Mgr. Petra Kadlecová

Smyslem ŠPP je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérního poradenství pro žáky.

Konzultační hodiny ŠPP:  pátek 13:00 – 14:00

V případě dotazů na školní poradenské pracoviště se obraťte na tuto adresu:

petra.kadlecova@zsfazole.cz

Zápis 2024/25  proběhl 12. dubna 2024, nabízíme ještě 1 volné místo v každém ročníku.

Předběžné přihlášky na školní rok 2025/26 je možné posílat již nyní na email rcfazole@gmail.com.

Rozhodující kriterium pro přijetí žáka je soulad rodičů a školy s výchovně vzdělávacím přístupem školy. Součástí přijímacího řízení je pozorování rodičů ve třídě.

Zájemce čeká týdenní stáž ve škole během dubna či května, kde se ujistíme o vzájemném souladu.

Celková kapacita žáků pro příští školní rok je 54 žáků ve dvou tojročích. Do prvního ročníku může být přijato maximálně 8 žáků.

Příjem žádostí o přijetí dítěte k povinné školní docházce Žádost-o-přijetí-dítěte_ZSF .                                        Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email rcfazole@gmail.com.

Postup podání přihlášky najdete v Kriteriích pro přijetí. kriteria 2023_24 ZSF

V případě, že bude třeba vybrat mezi uchazeči v budoucím prvním ročníku, bude přednostně přijat uchazeč, jehož sourozenec se již vzdělává na naší škole.

Nabízíme INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = plnění povinné školní docházky bez pravidelného denního docházení žáka do školy podle § 41 školského zákona. vhodné například pro  žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí.

Přijímáme také cizojazyčné děti.

Pro domluvení pozorování rodičů použijte emaily třídních učitelů.

Zadost_odklad_dochazky